Briga o prostoru

DEMINERALIZACIJA

Često je za medicinske, farmaceutske, laboratorijske, higijenske, kozmetičke ili druge potrebe neophodna hemijski čista voda, oslobođena svih rastvorenih soli. Takva voda se može dobiti postupkom jonoizmenjivačke demineralizacije. Demineralizator je uređaj koji se, u zavisnosti od kvaliteta napojne vode, sastoji od dve ili više serijski spojenih jonoizmenjivačkih kolona sa različitim jonoizmenjivačkim ispunama. Prolaskom vode kroz ovaj sistem voda se oslobađa svih rastvorenih soli. Jonoizmenjivačke mase u ovim kolonama se regenerišu rastvorima sone kiseline (HCl) i natrijum hidroksida (NaOH). Demineralizovanu vodu smo izabrali za napajanje nasih radnih jedinica iz vise razloga:

  • voda oslobođenja minerala produžava vek radnim jedinicama, instalacijama, rotirajućim instrumentima
  • ovakva voda oslobođena je i makro i mikro nečistoća, a prolaskom kroz jonoizmenjivačke kolone voda se oslobađa i velikog dela prisutnih bakterija što je čini veoma pogodnom za korišćenje u stomatologiji.
  • slavine za vodu u našoj ordinaciji se takođe napajaju demineralizovanom vodom što doprinosi higijeni kako stomatoloških instrumenata tako i higijeni ruku zaposlenih
  • sanitarne površine u našoj ordinaciji oslobođene su prisustva kamenca tako da je higijena prostora na visokom nivou.

HIGIJENA RUKU

Sva radna mesta u stomatološkoj ordinaciji Dentio opremljena su senzorskim slavinama. Pranje ruku između intervencija je samim tim olakšano i smenjena je mogucnost širenja infekcija između pacijenata preko ruku stomatologa. Dispenzeri za papirne ubruse, sapun i dezinficijens su sastavni deo svakog radnog mesta. Kombinacijiom demineralizovane vode, antibakterijskog sapuna, dezinficijensa za ruke i papirnih ubrusa postiže se vrhunska higijena ruku.

HIGIJENA PROSTORA

Radni prostor u ordinaciji Dentio u potpunosti je pokriven baktericidnim lampama. Posedujemo tri lampe ¬ u svakoj ordinaciji po jedna. Vazduh oslobođen prisustva mikroorganizama predstavlja znacajan faktor prevencije infekcija pogotovo kod oralnohirurških intervencija. Baktericidna lampa Baktericidni uređaj BCS 2000 je uređaj konstruisan za dezinfekciju I sterilizaciju vazduha UV zračenjem. Kao izvor zračenja koriste se specijalne fluorescentne cevi koje emituju karakteristične UV¬C zrake sa optimalnim baktericidnim delovanjem na 253,7 nm.

Prvenstveno se koristi u medicinskim ustanovama (operacioni blokovi, intenzivna nega, porodilišta, klinike za infektivne bolesti). Ovaj uređaj je zatvorenog tipa i funkcioniše tako što se vazduh posebnim ventilatorima uvlači u sistem, izlaže dejstvu UV¬C zraka i izbacuje u spoljašnju sredinu. Spoljašnje zračenje ne postoji što ga čini apsolutno neškodljivim za ljudsko zdravlje i može se koristiti u prisustvu osoblja i pacijenata. Sastavni deo uređaja je i brojač sati rada koji osim indikacije vremena vrši i indikaciju ispravnosti uređaja.

Nakon 8 000 sati rada efikasnost fluorescentnih cevi se smanjuje tako da je neophodno zameniti ih. Na osnovu rezultata bakteriološko¬mikološke analize vazduha u operacionom bloku i intenzivnoj negi u Kardiohirurškom bloku KC Niš, od strane Instituta za javno zdravlje Niš, ovaj aparat obezbeđuje veoma dobar nivo dezinfekcije, a u dobrom delu i sterilizaciju vazduha u ispitivanim objektima. Redovna upotreba sa produženim delovanjem u jedinici vremena može dati povoljne rezultate u očuvanju bezbednosti sprovođenja operativnog i reanimacionog programa.

RADNE POVRŠINE

Sve radne površine, sudoperi i lavaboi za održavanje higijene ruku stomatologa u ordinaciji Dentio izrađeni su od akrilatnog materijala visoke čvrstoće poznatog kao KERROCK. Ovaj materijal predstavlja standard u opremanju medicinskih ustanova. Najvažnija odlika KERROCK¬a je to što nepogodno deluje na razvoj bakterija. Korišćenjem dizinficijenasa postiže se vrhunska higijena ovog materijala, a samim tim prostor je oslobođen najvećeg dela bakterija koji se za vreme rada u obliku aerosola proširi po prostoru oko radnog mesta.