Oralna hirurgija i implantologija

Postoje situacije kada stomatolog ne može da reši vaš problem konzervativnim pristupom i mora da se obrati oralnom hirurgu. To se načešće dešava: kada postoji infekcija na vrhu korena zuba koja ne može da se izleči konzervativnim putem (endodoncijom), kod postojanja cisti različitog porekla, delimično ili potpuno neizniklih umnjaka ili drugih zuba, kod odluke o ugradnji implantata, kod korenova zaostalih prilikom vađenja kada je neophodno zatvaranje sinusne šipljine otvorene prilikom vađenja zuba i kod mnogih drugih stanja koja proceni naš specijalista.

Hirurška intervencija se sprovodi u našoj hirurškoj sali pod sterilnim uslovima i lokalnom anestezijom. Sama intervencija je bezbolna, a nakon operacije dobijate detaljna uputstva kako da se ponašate u narednih nekoliko dana. Pre zakazivanja operacije obavezno napomenite ako pijete neke lekove ili ste alergični na neki.

Zubni implanti

Implantologija je grana stomatologija koja se bavi ugradnjom zubnih implanata. Implant ugrađuje oralni hirurg i napravljen od materijala koje ljudsko telo odlično prihvata. Vreme potrebno da bi se korenski deo implanta učvrstio u kosti je 6 meseci za gornju i 3 meseca za donju vilicu. Posle toga na implant se može staviti individualno napravljena krunica. Implanti su odlično rešenje u slučaju nedostatka jednog zuba, jer se ne bruse susedni zubi. Takođe, mogu da služe kao nosači mosta ili proteze.