Moderna oprema

BLUEPHASE

Polimerizacijom mekani kompozit koji koristimo da se popuni defekt na zubu uz pomoć plave svetlosti postaje čvrsta plomba.

Bežična Bluephase LED polimerizacijska lampa ima intenzitet svetla od 1,200 mW/cm2 i spada u sam vrh ponude.

Visok intezitet svetla garantuje kvalitetnu polimerizaciju kompozitnih plombi. Bez dobre polimerizacije plombe su sklone menjanju prvobitne boje i kraćeg su veka trajanja.

TCM ENDO V

TCM ENDO V je aparat za brzu i kvalitetnu preparaciju kanala korena zuba.Korišćenjem ovog aparata skraćuje se vreme intervencije što najviše doprinosi komforu pacijenta. Aparat radi po principu rotacije instrumenta u kanalu korena. Kada se dodje do kraja kanala automatski se promeni smer rotacije i na taj način smanjuje mogućnost loma instrumenta. Ovaj aparat u sebi ima ugrađen i apex lokator koji nas obaveštava o blizini vrha korena zuba i smanjuje šansu za nastanak komplikacija.

AIR BRUSH

aparat se drugačije zove i peskir aparat. Sitna zrnaca peska koji pod pritiskom vazduha uz mlaz vode izlaze iz aparata i efikasno čiste sve površine zuba. Koristi se za:

  • Brzo i lako uklanjanje plaka i pigmentacija sa zuba naročito tamo gde se to ne može klasičnim metodama.
  • Čišćenje gleđi zuba pre zalivanja fisura kod dece, jer je apsolutno bezbolan i predstavlja jedini način da se očisti nepristupačna fisura
  • Čišćenje površine implanta.

VITA EASYSHADE COMPACT

je aparat za određivnje tačne boje zuba bez uticaja spoljašnjeg svetla i drugih faktora okoline.

Radi na principu LED optičkih vlakana, dobijeni podaci se obrađuju u digitalnom spektrometru.

Ima mogućnost određivanja boje jednog zuba u tri tačke istovremeno. Upotreba ovog aparat garantuje vrhunsku estetiku nadoknada bilo da su one izrađene od keramike ili kompozita.