Alajner terapija i folije za ispravljanje zuba

Kako bi se utvrdio trenutni položaj zuba potreban je otisak zuba gornje i donje vilice. Naprednim softverom određuje se položaj zuba i dalji plan terapije. Za svaku terapiju potrebno je izraditi folije za ispravljanje zuba. Jednom folijom nije moguće pomeriti zub više od 0.2 mm i derotirati više od 1.5 stepen. Preporučeno vreme nošenja folija je 22 sata dnevno.

Kada se primenjuje ispravljanje zuba folijama

Folije za ispravljanje zuba su indikovane kod manjih ortodonskih nepravilnosti kao što su:

 1. Zatvaranje praznih prostora između zuba (dijastema)
 2. Derotacija prednjih i zadnjih zuba
 3. Intrudiranje  prednjih zuba
 4. Protrudiranje i retrudiranje prednjih zuba
 5. Distalizacija lateralni zuba
 6. Torque prednjih zuba

Pomeranje zuba kako bi se zatvorili prazni prostori nakon vađenja i ekstruzije zuba nisu posebno efikasni tako da se Alajner terapija može kombinovati sa fiksnim ortodontskim aparatom kako bi se postigli vrhunski rezultati.

Prednost Alajner sistema:

 1. Folije su prozirne pa ih je moguće nositi stalno bez ugrožavanja estetike, a boja glasa je neznatno izmenjena.
 2. Moguće ih je skinuti pa je higijena zuba mnogo bolja .
 3. Kod pacijenata sa anomalijom gleđi folije su bolje rešenje (kod fiksne ortodontske proteze veza između bravice i zuba se uspostavlja uz pomoću lepka i time je gleđ kompromitovana, a i zubi su podložniji kvaru).
 4. Pacijenti sa alergijom na nikal (metalne bravice za fiksne ortodonske naprave i lukovi su  niklovani pa mogu izazvati alergiju).
 5. Pojava karijesa, oštećenja gleđi i belih mrlja na zuba je ređe nego kod fiksnih ortodonskih aparata.

Nedostaci Alajner sistema

 1. Intruzijska pomeranja nisu efikasna.
 2. Prenosi sila pomerenja zuba kod pacijenata sa zdravim pripojem zuba su sporija.
 3. Tip desni određuje mogućnost primene Alajnera te je potrebno konsultovati i paradontologa.
 4. Promena boje folije (folije se menjaju na 2-3 nedelje).