Povlačenje desni – Kada je vreme za parodontologa?

Prvi znak da sa vašim desnima nešto nije u redu je krvarenje desni tokom pranja zuba. Osnovni uzrok je dentalni plak ili zubni kamenac. Tada je potrebno posetiti stomatologa koji će vam ukloniti meke naslage ili kamenac ako postoji i pokazati vam kako pravilno da perete zube. Nekoliko dana posle toga krvarenje bi trebalo da prestane.

Međutim, ako stomatolog uoči da postoje veći problemi u smislu klaćenja zuba ili postojanja parodontalnih džepova terapija dalje podrazumeva obradu tih parodontalnih dzepova sa specijalnim instrumentima tj. kiretama. Kontrola džepova sledi posle mesec dana. Plići džepovi se na ovaj način mogu uspešno sanirati, ali za dublje džepove je neophodna hirurška obrada.

Spuštene ili povučene desni

Parodontolog se ne bavi samo parodontopatijom nego rešava i neke estetske nepravilnosti desni kao što su prenaglašene (spuštene) desni ili povučene desni.

Kada su desni spuštene, skraćuje se krunica zuba tj. vidljivi deo zuba. To se rešava hirurškom procedurom koja se zove produženje kliničke krune zuba. Može da se radi na samo jednom ili više zuba kao što je prikazano na slici. Samom tom procedurom zubi izgledaju lepši. Nekada se to radi i kao priprema za protetski rad.

Povučene desni ili recesija gingive može biti samo na jednom zubu ili više njih. Uzroci su razni, a posledica je ogoljen vrat zuba koji je najčešće osetljiv na hladno, a i narušena je estetika zubnog niza. Tretman podrazumeva pronalaženje uzorka povlačenja desni i ako je moguća hirurška terapija vraćanja desni na prvobitni nivo ili prevencija daljeg napredovanja recesije.

Saniranje upale desni i parodontalnih džepova

Pre protetske nadoknade zuba (krunica, most ili parcijalne proteze) neophodno je sanirati upalu desni ili postojanje parodontalnih džepova. To je prvi korak koji se mora preduzeti ako želite da vam protetski rad traje. Prvi korak je uklanjanje kamenca i poliranje zuba. Ako nemate džepove za nekoliko dana može se krenuti sa pravljenjem proteskog rada.

U drugom slučaju, sledi obrada parodontalnih džepova, mesec dana pauze i onda kontrola da se vidi rezultat terapije. Ako su džepovi i dalje prisutni sledi njihova hirurška obrada. Posle hirurgije opet mora postojati pauza od jednog ili dva meseca. Tada se zubi mogu brusiti za buduće nadoknade. Naravno, kada se sve završi, sa stomatologom se dogovorite na koji način ćete ubuduće održavati higijenu i kada bi trebalo da dolazite na kontrolu.

Kod endodontski lečenih zuba često se desi da pukne jedan deo zuba i da na njega mora da se stavi krunica. Ukoliko zub pukne nekoliko milimetara ispod nivoa desni, da bi buduća krunica mogla da obuhvati zub sa svih strana, neophodno je uraditi produženje kliničke krune zuba. To podrazumeva malu operaciju gde se ukloni jedan mali deo desni i kosti da bi se došlo do zdravog dela zuba.

Proverite zdravlje vaših desni i zakažite besplatan stomatološki pregled u našoj ordinaciji.